top of page

Quantum Lichaamstherapie
& Energie Balans :
De leiding (her)nemen over je leven en
verder gaan op de weg naar jezelf.

Sans titre (7)_edited.png
beach-landscape-sea-coast-water-outdoor-982892-pxhere.com.jpg
Quantum Lichaamstherapie is een behandeling
dat het Wezen in al zijn dimensie raakt, 
het is een massage van de Ziel door het lichaam.
Déco Onco rose 1.png

Het doel van Quantum Lichaamstherapie is de persoon te helpen een staat van eenheid, autonomie en innerlijke harmonie te hervinden, door middel van een diep therapeutisch werk, dat niet gericht is op de symptomen, maar op de bronnen van zijn problemen die zich in zijn cellulaire en subtiele geheugen bevinden. Deze vernieuwende therapeutische benadering werkt zowel op het fysieke als op het energetische lichaam met als doel ze opnieuw met elkaar in harmonie te brengen.

 

Pad van genezing van de diepe wonden van het Wezen

Een trauma, zoals ongewenst kind zijn, laat vaak sporen na in het leven van een kind en een volwassene in de vorm van gevoelens van afwijzing. Het kind kan, om geaccepteerd te worden, bijvoorbeeld hyper-perfectionistisch worden.

Voor anderen zullen wij te maken krijgen met wonden van verraad, vernedering, niet-erkenning of verlating, die het leven van een Wezen letterlijk met een rood ijzer markeren. De tijd kan deze wonden helaas niet uitwissen. Er moet dus grondig aan worden gewerkt.

 

Hoe kan deze behandeling helpen om dit soort oerwond te genezen? Door zich niet tot de volwassene te richten, maar tot de foetus of het gewonde kind dat deze volwassene onbewust in zich draagt. Dit gewonde kind heeft vaak jaren gewacht om erkend te worden in zijn lijden - bijvoorbeeld dat het niet gewenst was - en zal misschien voor het eerst in zijn leven een liefde kunnen voelen die het onvoorwaardelijk als mens verwelkomt.

Déco Onco rose 1.png

Quantum Lichaamstherapie is gebaseerd op zeven fundamentele principes:

 

 

 1. Werken aan de onderliggende oorzaak en niet aan de symptomen van onze verwondingen en trauma's, in die zin dat het de vloeibaarheid van het leven in ons lichaam herstelt.
   

 2. Het lichaam heeft een eigen bewustzijn waarmee we kunnen communiceren. Quantum Lichaamstherapie
  werkt op ons lichaamsbewustzijn dat totaal gescheiden is van ons emotioneel, mentaal of spiritueel bewustzijn. De reden is dat wij belichaamde wezens zijn in een lichaam van materie en het is ons lichaam dat altijd het "laatste woord" heeft. Om met lichaamsbewustzijn te communiceren, wordt een passende taal gebruikt die mindfulness massage is, d.w.z. gegeven in een staat van aanwezigheid, centrering en afstemming.

   

 3. Quantum Lichaamstherapie beschouwt het leven als een ziel in incarnatie, d.w.z. dat de persoon gekomen is om bepaalde essentiële levenslessen te leren, zoals leren lief te hebben, van zichzelf te houden, te vertrouwen, te bekrachtigen, te vergeven, de mannelijke en vrouwelijke polariteiten in evenwicht te brengen, om gewoon te groeien. Deze levenslessen gaan vaak gepaard met een aantal beproevingen die in ons sporen kunnen nalaten, meer of minder zwaar, in de vorm van lichamelijke of cellulaire herinneringen. Quantum Lichaamstherapie zal werken om het lichaam te helpen zich van deze herinneringen te bevrijden.
   

 4. Een 3-stappen transformatie proces: Opdat een transformatieproces volledig en blijvend zou zijn, is het noodzakelijk het in drie fasen te beschouwen: de mentale bewustwording ("Ah, ik heb het begrepen!"), de bevrijding van de emotionele herinnering (uitdrukking van een emotie) en de bevrijding van de cellulaire herinneringen die zich soms door fysieke symptomen, soms door een schitterend loslaten en een grote verzachting kunnen vertalen.
   

 5. De therapeut is er om te helpen het genezingsproces van de persoon te reactiveren. Hij geneest niet, integendeel, hij maakt het mogelijk, hetzij door energiewerk, hetzij door massage, om het innerlijke genezingsproces van de persoon op te wekken, in het respect van zijn ritme. 
   

 6. Onze cellulaire herinneringen werken als magneten: Zolang wij de herinneringen die in onze cellen zijn opgeslagen niet hebben gepacificeerd of getransmuteerd, hebben zij een magnetische kracht die mensen of situaties naar zich toe trekt die resoneren met de aard van de herinnering. Dit verklaart waarom wij, zolang wij een wond niet hebben "geheeld", herhaaldelijk soortgelijke situaties naar ons toe zullen trekken.
   

 7. Het werk wordt uitgevoerd op de totaliteit van het Wezen, d.w.z. op het fysieke, energetische en causale niveau.

Déco Onco rose 1.png

De belangrijkste hulpmiddelen die gebruikt worden in Quantum Lichaamstherapie. 

De lichaamshulpmiddelen

Mindfulness massage is de juiste taal om te communiceren met ons lichaamsbewustzijn.
Het is dus een van de essentiële instrumenten in die zin dat het een palet van energie en verschillende polariteiten vertegenwoordigt.

Energiehulpmiddelen

Het energiewerk op de subtiele lichamen maakt het mogelijk om de herinneringen die in de energielichamen van de persoon stagneren te reinigen of te transmuteren. Dit werk wordt aan het begin van de sessie gedaan om een betere ontvankelijkheid van het lichaamswerk met behulp van het massage-instrument mogelijk te maken. In sommige gevallen kan een sessie uitsluitend gewijd worden aan diep energiewerk, indien nodig.

Sans titre (7)_edited.png
Reiki Treatment _edited_edited_edited.jp
Sans titre (7)_edited.png
LE-1web.jpg

Causale hulpmiddelen

Ook wel "inducties" genoemd, maken gebruik van de kracht van begeleide visualisatie, in een staat van diepe ontspanning.
Ze worden soms gebruikt omdat ze werken op de onderliggende oorzaak van een probleem om de blokkade te helpen opheffen.
Dit zijn enkele inductiethema's die in de sessies worden gebruikt: loslaten van gediskwalificeerde (niet-leven-gevende) banden met een persoon, transmutatie van zware herinneringen in verband met de geboorte, materialisatie van een project dat moeilijk werkelijkheid kan worden, enz.

 

Helende geluiden

Gebruikt in de vorm van klank - ongezongen geluiden - of gezang. De klank, die in bewustzijn en met liefde wordt uitgezonden, is een krachtige harmoniserende en energetische reiniger. Het wordt vooral gebruikt in combinatie met energiewerk.

 

Het aantal sessies dat nodig is om een tastbaar resultaat te bereiken, hangt uiteraard af van de persoon, de reeds afgelegde weg en de mate van openheid. Quantum Lichaamstherapie is geen toverstokje, ook al zouden sommigen het graag zo zien. De therapeut is er alleen om de terugkeer naar de toestand van algehele harmonie van het Wezen te begeleiden en aan te moedigen.

Wat zijn de belangrijkste thema's waaraan in een sessie kan worden gewerkt?  

De thema's die het vaakst in de sessies aan bod komen zijn: gebrek aan innerlijke veiligheid, moeite met loslaten, gebrek aan eigenwaarde en zelfliefde, moeite met het aanvaarden van je incarnatie, gebrek aan zelfvertrouwen, wonden van misbruik (molestatie, incest, verkrachting,...), wonden van verlating, afwijzing, vernedering, verraad en niet-erkenning
Naast het werk aan deze kwesties, kunnen de Quantum Lichaamstherapie sessies worden beschouwd in een perspectief van ontwaken van het Zijn, herverbinding met het heilige vrouwelijke, ontwikkeling van verankering, herverbinding met het gevoel, opening van het hart, herverbinding met iemands creatieve energie, balanceren van iemands mannelijke en vrouwelijke polariteiten, herverbinding met iemands goddelijke essentie, hereniging en ontwikkeling van al het potentieel van iemands Wezen.

Opgelet: De verstrekte zorgen kunnen geen medische consultatie of behandeling vervangen.

Link Quantum Lichaamstherapie : (in het frans)

bottom of page